Знайомство з навчальним закладом

 
 

За історичним часом підготовки агрономів – коледж посідає друге місце після Уманського ДАУ і являється провідним в системі аграрної освіти по підготовці молодших спеціалістів для формувань агропромислового комплексу України. Гордістю коледжу є випускники: академіки В.С. Шевелуха, О.І. Зінченко, П.І. Мороз, професори В.І. Лихацький, В.О. Забалуєв, Герої праці В.А. Лижник, Н.М. Рижова, М.А. Музика, А.А. Пилипейко.

Входження коледжу до аграрного університету як структурного підрозділу 1-2 рівня акредитації дало можливість ефективної співпраці в плані ступеневої підготовки фахівців, зміцнення бази закладу та надання матеріальної допомоги.

Понад 70 випускників коледжу сьогодні продовжують навчання в Дніпропетровському державному аграрному університеті на агрономічному та біотехнічному факультетах і показують добрі знання, які свідчать про якісну підготовку молодших спеціалістів.
Щорічно коледж виконує плани прийому і випуску фахівців та ефективно веде фінансово-господарську діяльність в умовах ринкової економіки.
Навчальний заклад створений напередодні двадцятого століття – століття найважливіших перетворень в державі, великим меценатом Катеринославщини Е.К.Бродським коледж впродовж всього часу готує фахівців для сільськогосподарського виробництва.
 

Ерастівський коледж ім. Е.К. Бродського Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – один з найстаріших в Україні сільськогосподарський навчальний заклад І рівня акредитації, який протягом багатьох років відіграє велику роль в підготовці висококваліфікованих кадрів для агропромислового комплексу півдня України.

Сьогодні коледж готує спеціалістів за двома напрямками «Сільське господарство і лісництво», «Менеджмент і адміністрування»; трьома спеціальностями та шістьма спеціалізаціями за денною та заочною формами навчання. В коледжі навчається 600 студентів, які мають можливість продовжити навчання по здобуттю повної вищої освіти за ступеневою підготовкою в Дніпропетровському агроуніверситеті.

Навчальний процес в коледжі організований за модульною системою, впроваджується кредитно-модульна система згідно з європейськими стандартами.

В коледжі надається значна увага практичній підготовці майбутніх спеціалістів. Неоціненне значення в цій справі належить поряд розміщеній Ерастівській дослідній станції Інституту зернового господарства УААН та високо інтенсивним базовим господарствам, серед яких ПП «Таврія» Херсонської області, ТОВ «РосАгро» Кіровоградської області та ТОВ «Агороцентр К» Дніпропетровської області.

До послуг студентів бібліотека з книжковим фондом понад 40 тис. екземплярів навчальної, наукової, методичної та художньої літератури, читальна зала на 100 місць, колекційно-дослідне поле, віварій, навчальна пасіка, навчальна майстерня та цех по переробці сільськогосподарської продукції, гуртожиток, буфет, їдальня, музей історії коледжу та його засновника Е.К. Бродського, кімната краєзнавства.Головне завдання коледжу – забезпечити сільську молодь знаннями, які відповідають вимогам сучасного реформованого села, формування всебічно розвинутого фахівця сільськогосподарського виробництва, який володіє знаннями з основ аграрних наук, володіє практичними уміннями і навичками як технологічного так і управлінського характеру і спроможний стати активним учасником розбудови Української держави.

 

Історія коледжу

Ерастівський коледж бере свій початок з далекого 1899 року, коли 7 листопада було відкрито перший сільськогосподарський навчальний заклад на Катеринославщині – Верхньодніпровську нижчу сільськогосподарську школу І розряду «Росія».

Школа була відкрита в честь шлюбу його Імператорської Величності Миколи ІІ з принцесою Гессенською Алісою (Олександрою Федорівною). Школа відкрита з ініціативи місцевого землевласника, мецената, чільника  дворянства Верхньодніпровського повіту, кандидата правознавства, дійсного статського радника Ераста Костянтиновича Бродського, який за свої кошти побудував навчальний корпус з пансіоном і був її постійним опікуном.

Школа з трирічним терміном навчання готувала сільськогосподарських старост для роботи помічниками дільничних агрономів.

 

Основний корпус закладу

Навчальний заклад 1915 року

Новий корпус закладу

 
В 1911 році згідно клопотання опікуна школа, згідно Указу Миколи ІІ від 11 травня 1911 року, була реформована в Верхньодніпровське середнє училище землеробства Катеринославського губернського земства з 6-річним терміном навчання для підготовки агрономів.
В 1915 році училищу присвоєно ім’я засновника Е.К. Бродського. До 1918 року училище підготувало 490 агрономів.
1918 – 1923 рр. – Верхньодніпровська с-г агропрофшкола з робфаком.
1923 – 1929 рр. – Ерастівський с-г технікум на правах ВУЗу, проведено 11 випусків фахівців з вищою освітою.
1929 – 1932 рр. – Криворізький с-г інститут зернових культур, який в 1932 році був переведений до Одеси. Одночасно при інституті працювала вища школа керівних кадрів колгоспів. 1932 – 1988 рр. – Ерастівський сільськогосподарський технікум – середній спеціальний навчальний заклад.
1935 – 1998 рр. – Заклад носив ім’я С.М. Кірова
З 1941 р. – 1943 – Заклад перебував в окупації і не діяв. В приміщенні спочатку був німецький, а потім радянський шпиталь.
1988 – 1998 рр. – Ерастівський радгосп-технікум ім. С.М. Кірова (земельна площа 1136,4 га).
1998 р. – Ерастівський державний аграрний технікум з повторним присвоєнням ім’я його засновника Е.К. Бродського.
1995 р. – Головний навчальний корпус віднесено до пам’яток архітектури. Відкрито новий навчально-лабораторний корпус.
1999 р. – Технікум урочисто відзначив 100-річний ювілей (число гостей 4,5 тис.).
2003 р. – Технікум став структурним підрозділом Дніпропетровського державного аграрного університету.
2006 р. – Заклад відвідав єдиний нащадок засновника – онук Е.К. Бродського Ераст Бикофф, підданий Шведського короля.
2009 р. (лютий) – Технікум в рік 110-річчя з дня заснування реформовано в коледж.
За час існування заклад підготовив біля 14 тис. фахівців: агрономів – рільників, насіннєводів, плодоовочівників, агрономів з захисту рослин, агролісомеліораторів, технологів, організаторів, техніків-механіків.
З 1989 року заклад почав готувати фахівців фермерів та менеджерів.
З 2003 року по напрямку підготовки «Сільське і лісове господарство» зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва» введено спеціалізації, крім існуючої з «Плодоовочівництва», «Технологія і механізація аграрного виробництва», «Технологія і економіка аграрного виробництва» та «Квітникарство».
 

Сьогодення коледжу

Коледж має добру матеріально-технічну базу, яка сприяє набуттю майбутніми спеціалістами, умінь та навиків за обраними спеціальностями та спеціалізаціями. До послуг студентів: 36 кабінетів та лабораторій, оснащених сучасними технічними засобами та роздатковим матеріалом, два комп’ютерні класи, навчальна майстерня з цехами: обробки металів, зварювальним, слюсарним, ковальським, тренажерним, навчально-лабораторний цех по переробці рослинницької продукції з борошномельним, круп’яним та олійним відділами, спортивний комплекс з стадіоном, бібліотека з книжковим фондом понад 40 тис. екземплярів, колекційно-дослідне поле, виробниче поле біля 100 га, віварій з повним набором тварин і птиці, які вивчає курс «Тваринництво», навчальну пасіку та теплично-парникове господарство.

 
Мiсце знаходження Ерастiвського коледжу iм. Е.К. Бродського ДДАУ

1 2 3 4 5 6 »
16го вересня в ВСП "Ерастівський коледж ім. Е. К. Бродського ДДАЕУ" відбувся тренінг на тему "Перша домедична допомога".
Метою тренінгу було познайомити учасників тренінгу з невідкладними станами, принципами надання першої домедичної допомоги при них. Залучити учасників до практичного відпрацювання засвоєного теоретичного матеріалу. Сприяти усвідомленню учасниками необхідності самовдосконалення вмінь і навичок надання першої домедичної допомоги.
Переглядів: 0 | Додав: Сирота | Дата: Вчора | Коментарі (0)

15 вересня відбулося показове заняття з дисципліни «Організація планування діяльності аграрних формувань». На тему «Вступ. Дисципліна, завдання і методи курсу «Організація і планування діяльності аграрних формувань»»

На занятті студенти ознайомилися з дисципліною, особливостями сільськогосподарського виробництва та завданнями і методами курсу.

... Читати далі »

Переглядів: 1 | Додав: Сирота | Дата: 17.09.2020 | Коментарі (0)

ВСП "Ерастівський коледж ім. Е. К. Бродського ДДАЕУ" у червні 2020 року проводить черговий випуск молодших спеціалістів за спеціальністю 201 "Агрономія".

Випускникам присвоєна кваліфікація "Агротехнік" та "Фахівець з організації та ведення фермарського господарства".

Дорогі студенти!

За весь час навчання у коледжі, ми намагалися Вас підтримувати і допомагати у скрутну хвилину, ми намагалися зрозуміти Вас і завдяки цьому самі ставали трохи молодше.

Зараз озираючись на все пережите разом, хочеться побажати Вам не втрачати амбіцій і наполегливість, не втрачати енергії і з кожним днем лише примножувати її, не втрачати віру в себе і свої можливості. З впевненістю хочу заявити, що ми випускаємо гідних фахівців і знавців своєї справи.

Вітаємо вас з в ... Читати далі »

Переглядів: 62 | Додав: Сирота | Дата: 24.06.2020 | Коментарі (0)

Переглядів: 30 | Додав: Сирота | Дата: 16.06.2020 | Коментарі (0)

9 червня в коледжі відбувся захист переддипломної практики студентів 4 курсу спеціальності 201 "Агрономія"(дистанційно).

Переглядів: 53 | Додав: Сирота | Дата: 09.06.2020 | Коментарі (0)

Скільки б не минуло років з Дня Перемоги, ми ніколи не забудемо якою ціною вона дісталася нашій Батьківщині.  9 травня завжди лишиться у пам’яті народу як найсвітліший та найвеличніший день –  день вічної і незгасної пам’яті за загиблими в роки війни, день беззаперечної перемоги над ворогом.

Це свято - символ героїзму, самовідданої любові до рідної землі, нескореної сили духу захисників Вітчизни.

Низький уклін ветеранам за чисте небо над Україною, за  можливість народжувати і виховувати дітей у мирі та любові.

Бажаємо всім злагоди у суспільстві, взаєморозуміння між народами, щасливого сьогодення, надійного майбутнього для нашої рідної України та мирного неба над головою!

Ми пам’ятаємо і будемо пам’ятати. Ми перемогли в ... Читати далі »

Переглядів: 66 | Додав: Сирота | Дата: 08.05.2020 | Коментарі (0)

У коледжі продовжено карантин до 22 травня!!!

Переглядів: 65 | Додав: Сирота | Дата: 06.05.2020 | Коментарі (0)

Вітаємо з прийдешнім Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, благополуччя і процвітання, віри і любові вам. Будьте здорові! #Святкуйтевдома

Переглядів: 71 | Додав: Сирота | Дата: 17.04.2020 | Коментарі (0)

[ Добавить Новость

                       

 

^Наверх