м. Дніпро

                                                                                                            2019 рік

ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності
ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА профільної середньої освіти
ЗАЯВКА на отримання ліцензії

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти

Наказ МОН №1124л та №1125л від 27.05.2016р.

Висновки експертної комісії МОН про підсумки проведення

                                                                               акредитаційної експертизи:

  •    Галузь знань 0306 " Менеджмент та адміністрування " (07 Управління та адміністрування)

                                          спеціальність 5.03060101 " Організація виробництва " ( 073 " Менеджмент " )

  •     Галузь знань 0901 " Сільське господарство та лісництво"

                                                                          ( 20 " Аграрні науки та продовольство " )

 спеціальність 5.09010102 " Організація і ведення фермерського господарства " ( 201 " Агрономія ")

  •      Галузь знань 0901 " Сільське господарство та лісництво"

                                                                           ( 20 " Аграрні науки та продовольство " )

спеціальність 5.09010103 " Виробництво і переробка продукції рослинництва " ( 201 " Агрономія ")

Додаток 1                              Додаток 2

 

^Наверх